[:tr]Hayvancılık Takip Sistemleri[:en]Farming Tracking Systems[:]

[:tr]Hayvancılık Takip Sistemleri küçük ya da büyük ölçekte hayvan yetiştiriciliği yapan tüm işletmelerin, sürülerinin günlük yaşamsal faaliyetlerini takip etmelerine, birim hayvan ya da sürü bazında ihtiyaç duydukları verileri toplamalarına ve toplanan verilerin raporlanarak karar alabilmelerine yardımcı olan sistemlerdir.  MENCE ile hayvancılık takip sistemlerini yapılandıran, projelendiren işletmeler aşağıdaki kazanımları elde edeceklerdir:

  • Ölçeklenebilir Altyapı
  • Anlık İzlenebilirlik
  • Ölçülebilirlik
  • Raporlanabilirlik
  • Güvenlik

 

[:en]Animal Husbandry Tracking Systems are systems that enable small and large scale animal breeding companies to follow the daily life activities of their horses, to collect the data they need on a unit or herd basis, and to report and collect the collected data. By MENCE, establishing and projecting livestock monitoring systems will achieve the following benefits:

  • Scalable Infrastructure
  • Real Time Traceability
  • Ponderability
  • Reportability
  • Security

 

[:]

RSS
LinkedIn