[:tr]Plaka Tanıma Sistemleri[:en]License Plate Recognition Systems[:]

[:tr]

MENCE M2M konusundaki birikim ve tecrübesini plaka tanıma sektöründeki değerli iş ortakları ile bir araya getirerek Plaka Tanıma Sistemleri konusunda da ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sizlere sunar. MENCE ihtiyaç duyduğunuz plaka tanıma sistemi çözümünü oluştururken tüm beklentilerinizi ve sektördeki en son teknolojik gelişmeleri bir araya getirir ve en uygun çözümü size sunar. MENCE ve teknoloji tedarikçilerinin sizin için özelleştireceği Plaka Tanıma Sistemi ile plaka tanıma ve arşivleme, Polnet plaka kontrolü, Polnet plaka kontrol sonuçlarına göre seçenekli alarm kontrolü, özel birimler için geliştirilmiş operasyonel özellikler,  plaka geçişlerinde sms ile otomatik bilgilendirme, serbest geçişler için plaka tanımlama, dahili kara liste kontrolü, mükerrer geçiş kontrolü, hız sınırı kontrolü, aynı güzergahta seyreden araçlarda ortalama hız kontrolü, şerit ihlali kontrolü, izleme,yönetim ve raporlama için web arabirimi,  el bilgisayarlarından (PDA) izleme,  yüksek tanıma oranına sahip plaka tanıma, bütünleşik kırmızı ışık kontrolü gibi bir çok özelliğe sahip olabilirsiniz.

 

[:en]

MENCE brings together the experience and know-how of M2M with its valued business partners in the plate identification sector to provide you with the most appropriate solutions for your Plate Recognition Systems. MENCE brings together all your expectations and the latest technological developments in the sector and provides you with the most appropriate solution while creating the plate recognition system solution you need. Plate Recognition and Archiving with Police Identification System that MENCE and technology suppliers will customize for you, Polnet plate control, Alarm control option according to Polnet plate control results, Operational features developed for special units, Automatic notification with sms in plate passes, Plate identification for free passes, Web interface for monitoring, management and reporting, monitoring from handheld computers (PDA), license plate recognition with high recognition rate, integrated red light, black list control, double speed control, speed limit control, average speed control in vehicles watching the same route, You can have many features such as control.

 

[:]

RSS
LinkedIn