[:tr]RFID Geçiş Takip Sistemleri[:en]RFID Systems[:]

[:tr]

MENCE M2M alanındaki en önemli çalışma alanlarından biri olan RFID Geçiş Takip Sistemleri konusunda da müşterilerine destek vermektedir. Yetkilendirme ve buna bağlı geçiş kontrolleri son yıllarda günlük hayatın hemen hemen her noktasında karşılaşılan ihtiyaçlardır. Yetkilendirme ve geçiş kontrolünün anlık yapılması gereksinimi, değişen çevresel şartlar ve geçişe kontrolüne tabi nesne ya da canlıların çeşitliliği ihtiyaç duyulan çözümlerin sayıca çoğalmasına ve farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu durum ihtiyaç sahiplerinin seçim yaparken zorlanmalarına neden olmakta, bazen de en doğru çözümü seçmelerine engel olmaktadır.

 

 RFID uygulamalarında, RFID yazılımları ve RFID donanımları önemli bileşenlerdir. Genel bir anlatımla RFID okuyucular, RFID etiket ile yapılan analog RF haberleşmesini dijital olarak dinlemekte ve uygulama katmanına aktarmaktadır. Gelen verinin işlenmesi, kontrol edilmesi, filtrelenmesi ve iş süreçlerinin ihtiyaçlarına uygun anlamlı veri haline getirilerek sistemin diğer donanımlarına(kapı, turnike, bariyer…vb) iletilmesi ve uygulama sonucunda gelen geri bildirimlerin yorumlanması işlemleri uygulama katmanında sağlanmaktadır.

 

MENCE ile yapacağınız uygulamalar ile ihtiyaçlarınıza yönelik oluşturulmuş çözümlere sahip olacak ve aşağıda sadece bazıları verilmiş ana başlıklarda ve daha bir çok göstergede  yönetim kabiliyetinizi arttırabilecek, hedeflerinize ulaşabileceksiniz.

 

 • Gerçek zamanlı Nesne(personel, araç) yönetimi ve takibi
 • Gerçek zamanlı Lokasyon-Nesne(personel, araç) sorgulamaları
 • Geçiş kontrollerinde yetkisiz Nesne giriş engellemeleri
 • Geriye dönük lokasyon, zaman ve Nesne(personel, araç) bazlı istatistiksel raporlamalar
 • SMS veya Internet üzerinden Nesneler(personel, araç) ile ilgili bilgiye anlık erişim
 • Dış uygulamalarla entegrasyonlar

[:en]

MENCE supports customers in RFID Transition Tracking Systems, one of the most important fields of work in M2M field. Authorization and related transit controls are the needs of almost every aspect of daily life in recent years. The need for instantaneous authorization and transition control, the varying environmental conditions, and the diversity of objects or entities subject to passive control, leads to the increase and diversification of the solutions required. This situation causes the needy to have difficulty in making choices, and sometimes it prevents them from choosing the right solution.

 

In RFID applications, RFID software and RFID hardware are important components. In general, RFID readers digitally listen to and transmit the analog RF communication made by the RFID tag to the application layer. Transmission of the incoming data, control, filtering and business processes are made into meaningful data according to their needs and transmitted to the other hardware of the system (door, turnstile, barrier etc.) and interpretation of the feedback coming from the application is provided at the application layer.

 

With MENCE you will have developed solutions for your needs with applications and below you will be able to reach your goals which will increase your management ability only in some main headlines and many more displays below.

 

 • Real-time object (staff, vehicle) management and follow-up
 • Real-time Location-Object (personnel, vehicle) queries
 • Unauthorized Object entry blocking on migration controls
 • Retrospective location, time and Object (personnel, vehicle) based statistical reports
 • Information on objects (personnel, vehicle) via SMS or Internet instant access
 • Integrations with external applications

[:]

RSS
LinkedIn