[:tr]Akıllı Şebeke Hizmetleri[:en]Smart Grid Services[:]

[:tr]

MENCE M2M ve IOT alanındaki en önemli çalışma alanlarından biri olan Akıllı Şebeke Hizmetleri(Smart Grid) alanındaki en ileri teknolojileri müşterilerine ulaştırmaktadır. Akıllı şebeke sistemleri elektrik, su veya gaz üretim ve dağıtım şebekelerindeki nesnelerin tamamı ile son tüketim noktasında bulunan sayaçların, kablolu (PSTN/ETHERNET) veya kablosuz (RF, Bluetooth, GPRS) erişimle uzaktan okunması, okunan verilerin bir merkezde toplanması, analiz edilip raporlanması ve çıkan sonuçlar doğrultusunda alınan kararların sistem üzerindeki ilgili nesnelere veya nesne gruplarına aktarılması süreçlerinden oluşan tümleşik sistemlerdir. Akıllı şebeke sistemleri ile klasik şebeke sistemlerinin eksik kaldığı alanların başında yer alan anlık izlenebilirlik ve veri güncelliği sorunu ortadan kalkar şebekelerin ve şebekeden toplanan verinin yorumlanması ile alınan kararların şebeke üzerindeki nesnelere aktarılmasında hız ve verimlilik kazanılır. Böylece arz talep yönetimi daha etkin yapılabilir. Akıllı şebekelerle başlıca aşağıdaki kazanımlar sağlanmaktadır.aşağıdaki gibidir:

 

 • Kaynak tasarrufu (Elektrik, su, gaz…vb)
 • Kaynak talep yoğunluğunun etkin yönetimi 
 • Tedarikçiler tarafından daha iyi müşteri servis hizmeti verilmesi
 • Sistemler üzerindeki hata, arıza ve kayıp kaçakların anlık izlenebilirliğinin sağlanması
 • Şebeke yönetiminde etkinlik, hız ve verimlilik artışı sağlanması
 • Fiyatlandırma ve faturlandırma hizmetlerinde hız ve doğruluk artışı sağlanması
 • Tüketicilerin rollerinin değişimine imkan sağlanması

 

 
Mence gerek RF Mesh ağı üzerinden gerekse mobil servis sağlayıcı ağları üzerinden enerji kaynaklarının etkin yönetimi konusunda dünya üzerindeki son tenolojileri iş ortaklarıyla birlikte Türkiye’de tüm aşamalarıyla uygulayabilmekte, müşterilerinin talebi üzerine hem servis sağlayıcı hem de entegratör olarak çalışabilmektedir.
 

 

[:en]

MENCE delivers latest Smart Grid services and technologies to its customers in M2M and IOT fields, one of the most important business areas in energy sector.  Smart grid systems encompasses all integrated objects in distribution networks -including meters(wired)(PSTN/ETHERNET) or wireless (RF, Bluetooth, GPRS)) at customers consumption points (gas, water and electricity)- and read, analyze, report and manage whole network and network devices. With smart grid systems you can solve real time visibility and data validation problems and increase efficiency and speed in producing decisions and action through the interpretation of collected data which classical grid systems can’t deliver. Thus, demand supply management can be executed effectively. Here are gains can be maintained with smart grid systems:

 

 • Resource savigns (Electricity, water, gas…etc)
 • Effective management of density in resource demand
 • Better customer care in supply chain
 • Real time visibility of mistake, fault and missing leakages on smart grid network
 • Activity, speed and productivity increase in network management
 • In pricing and  billing  services speed and accuracy increase
 • Giving opportunity for changing roles of consumers

 

 

Mence can be implemented at Turkey with business partners, the latest technologies on the World about effective management of energy resources, whether RF MESH network over or mobile service provider networks over . Able to work both service provider  and as an integrator on the request of customers.

 

[:]

RSS
LinkedIn